Polityka prywatności Sklepu HEBITO.com

https://www.hebito.com

("Sklep")


Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Bartłomiej Misiejuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
HEBITO Bartłomiej Misiejuk, ul. Poprzeczna 6,21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-244-81-13, REGON: 363062445, tel. 798 101 121, email: sklep@hebito.com


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”). Usługi te mogą polegać m.in. na prowadzeniu Twojego konta.


Przetwarzane dane osobowe to:


Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:


Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:


Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.


Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:


Możliwość cofnięcia zgody:

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SERWISIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić opinię w Sklepie lub porónywarce cenowej (Ceneo lub innych) - jej treść oraz Twoje imię i nazwisko (jeśli je podasz) mogą zostać opublikowane w Sklepie. To samo dotyczy innych treści, które publikujesz w Sklepie (takich jak opinie o produktach).


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:


A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
 • Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI ORAZ POPRAWY WYNIKÓW

  Dla zapewnienia bezpieczeństwa Klientom oraz do zapewnienia niezawodności świadczenia usług oraz utrzymywania i ulepszania usług oraz oferty Sklepu, Administrator przetwarza następujące dane:


  CIASTECZKA

  Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

  Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

 • Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.


  USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

  W związku z naszym Sklepem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

  Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:


  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

  W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.


  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRAWNYCH

  Wszystkie dane wymienione w paragrafach poprzednich mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych w m.in. w sytuacjach takich jak:


  PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@hebito.com,
  3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.